Vanaf 2017 is Alembo bewust en doelgericht maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO )inhoud gaan geven. Sinds 2020 zijn we hiervoor ook gecertificeerd op basis van de eisen Keurmerk MVO van Keurmerk Nederland. Dit keurmerk is gebaseerd op ISO 26000 en de triple bottom line: people, planet en profit. Sinds 2022 is het aligned met de SDG doelen: People, Prosperity, Planet, Peace & Partnership.

Het concept van John Elkington gecombineerd met de NEN-ISO 26000 richtlijn voor maatschappelijke verantwoordelijkheid. Deze richtlijn gaat uit van de volgende principes:

● Accountability
● Transparantie
● Ethisch gedrag
● Respect voor stakeholder belangen
● Respect voor wet-en regelgeving
● Respect voor internationale gedragsnormen
● Respect voor mensenrechten

Onze visie op Maatschappelijk verantwoord Ondernemen 

Als (financieel) gezond, modern functionerende organisatie met vele diverse talenten wil Alembo op een duurzame, vernieuwende en ondernemende wijze bijdragen aan de 17 sustainable development goals van de United Nations. Wij doen dit intern, voor onze Alembo medewerkers, en extern in samenwerking met andere organisaties. Alembo is graag participatief betrokken en de visie en passie van de samenwerking is in lijn met Alembo cultuur.

De focus SDG zijn:

Deze zijn gekozen na een enquête onder alle medewerkers en management team.

Alembo en ‘s Lands Hospitaal werken samen aan een representatief stukje Tourtonnelaan en in het kader daarvan zijn op vrijdag 29 april op de muur van het ‘s Lands Hospitaal borden met daarop de zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals – #SDG’s) onthuld.

De SDG-borden zijn er voor de burgers zodat ze kennis kunnen maken met de doelen. Soenita Nannan-Panday-Gopisingh, Medisch directeur ‘s Lands Hospitaal en Eline Verhek, Operationeel directeur Alembo, deden de onthulling van de borden.

In februari tot en met maart 2022 hebben 12 medewerkers de training SDG gevolgd en zijn werkgroep SDG en de stuurgroep geformeerd.

Bekijk onze MVO Vlogs

People

Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich veilig voelt, betrokken is en zich kan ontwikkelen met moderne faciliteiten. We waarderen dit en laten dit ook blijken door onder andere positieve feedforward, verschillende type trainingen en events, invloed kunnen uitoefenen op je verdiencapaciteit en een voorspelbaar stabiel euro inkomen.

Tijdens de sollicitatieprocedure wordt er alleen gekeken naar de mate van geschiktheid voor de functie en de organisatie. Voor ons is diversiteit uitermate van belang voor de kwaliteit van onze diensten, onze gezamenlijke successen. Verschillen in talenten, denkwijzen zijn voor ons plezierig. We leren van elkaar en zorgen ervoor dat samenwerkingen complementair zijn. Daarnaast stimuleren wij de ontwikkeling van positief gedrag door workshops te organiseren voor iedereen bijvoorbeeld over omgaan met roddelen en met flirten in de werkomgeving en het geven en ontvangen van feedback. Dit helpt om onder andere een ontspannen, vriendelijke en oplossingsgerichte arbeidssfeer te behouden.

Werkgeluk staat centraal in onze manier van werken. Dit houdt in dat werken bij Alembo een ‘purpose’ heeft, een betekenis of toegevoegde waarde. Daarnaast bestaat de ‘flow’, of balans, tussen resultaten boeken en jezelf op een energieke wijze te blijven ontwikkelen. ‘Fun & Friendship’ vinden we belangrijk zodat we op een collegiale wijze goed samenwerken en op veel momenten plezier hebben en lachen. Om deze persoonlijke ontwikkeling te stimuleren is er binnen ons Performance Management Systeem voor elke medewerker een opleidings- en trainingsaanbod. Op deze manier willen wij iedereen de kans en de mogelijkheid geven te blijven groeien en ontwikkelen.

Werkgeluk is sinds een paar jaar volledig geïntegreerd in onze manier van werken, bedrijfsvoering en bedrijfscultuur. Dit begint bij de sollicitatieprocedure en vloeit voort in alles wat we doen: van een grote variëteit aan trainingen, tot events, de kantoorinrichting, de MVO projecten en de manier waarop we met elkaar omgaan.

Planet

Wij zijn graag goed voor onze mensen en voor de wereld om ons heen. We leven in de Amazone, de longen van onze wereld met prachtige flora en fauna.

Om een positieve impact op onze leefomgeving te bewerkstelligen, zijn wij plastic bewust (plastic afval zoals plastic flessen brengen wij naar een recyclingbedrijf), hebben wij genoeg herbruikbare bekers en glazen voor iedere werknemer en gebruiken we milieuvriendelijk bestek. Onze fancy gifts worden lokaal gefabriceerd meestal door hergebruik van materiaal en door mico-ondernemers.

We werken DigiSmart en DigiFast! Dit houdt in dat wij alleen werken met computers en vrijwel geen papier gebruiken. Ook op deze manier proberen we onze ecologische voetafdruk als bedrijf zo klein mogelijk te houden. Ons gebouw is verder volledig voorzien van duurzame verlichting en airconditioning; en wat betreft de inrichting wordt zoveel mogelijk gelet op hergebruik van materialen.

We ondersteunen organisaties die doelen hebben om onze flora en fauna te behouden dan wel innovatief verder te ontwikkelen.

Profit

Wij scheppen economische waarde door verschillende producten en diensten van de hoogste kwaliteit aan te bieden aan onze klanten. Dit is de belangrijkste voorwaarde van het ‘Triple Bottom Line’ gedachtegoed: zonder profit kan er niet in mooie, nieuwe en duurzame maatregelen worden geïnvesteerd. Jaarlijks besteden wij 1% van onze omzet in tijd en geld aan maatschappelijk verantwoord ondernemen van lokale organisaties die achter ‘sustainability’ staan en werken conform ‘good governance‘. We groeien samen met deze lokalen organisaties en boeken vaak kleine zichtbare resultaten met goede impact.

Onze MVO Projecten

Bij Villa Zapakara zijn de deuren naar het ZapLab geopend! Het ZapLab is Villa Zapakara’s eigen fabrication laboratory en is dé plek waar technologie en creativiteit samen kunnen komen. Als groot voorstander van innovatie en ontwikkeling is Alembo één van de trotse sponsoren van het ZapLab, waar iedereen een mogelijkheid krijgt om hun ideeën om te zetten in een fysiek product en hun ontwerpen te delen.

Bij Villa Zapakara richt men zich voornamelijk op uitvinders en toekomstige ontwikkelaars in de leeftijdsklasse van 12 jaar en ouder. Je kunt er gebruikmaken van zeer geavanceerde apparatuur, zoals een lasercutter, freesmachine en 3D-printer, dus kom maar op met al je goede ideeën en breng ze tot leven!

Dit project in lijn met SDG 4 (Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen)

Typen is in dit digitale tijdperk een belangrijke vaardigheid om te beheersen; zeker wanneer je bij Alembo werkt. Van de interieurverzorgsters tot de gegevensverwerkers, alle Alembo’ers deden mee aan de Fabulous Fast Fingers Typewedstrijd, om te zien wie het meest DigiFast is van ons allemaal. Check de video om te zien hoe we de typewedstrijd dit jaar intern hebben georganiseerd. We hopen het volgend jaar weer landelijk te kunnen doen en dan gaan we de strijd graag ook met jou aan. Be ready; je kunt hier alvast oefenen.

Omdat wij ook veel waarde hechten aan innovatie en persoonlijke ontwikkeling ondersteunt Alembo het project Streaming Saturdays, wat is ontstaan uit een samenwerking tussen het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en Stichting Probitas. Op zaterdagen wordt een bezoek gebracht aan een school en mogen kinderen gratis meedoen aan allerlei leuke en leerzame STREAM-activiteiten. Bekijk de video voor meer informatie.

Alembo heeft het project een financiële ondersteuning geboden en extra manpower geleverd, in de vorm van ons eigen ICT’ers, die de kinderen hebben geholpen en ook meteen een rolmodel voor ze zijn geweest. Want als je iets wilt, dan kun je ervoor gaan; de beste manier om je toekomst te bepalen is immers door ‘m zelf te creëren!

Dit project in lijn met SDG 4 (Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen) en SDG 10 (Ongelijkheid verminderen)

Alembo werkt met trots mee aan de ontwikkeling van Paramaribo Creative City. Eén van de initiatieven hiervan is Artist in Residence, de pop-up art gallery van Zus & Zo. Iedere week logeert een kunstenaar in een van de kamers van Zus & Zo en wordt op de eerste verdieping een expositieruimte geheel naar wens van de kunstenaar ingericht. Artist in Residence biedt kunstenaars een podium om hun werken te tonen, hun kennis te delen door middel van workshops, een week in een andere omgeving te verblijven en inkomsten te genereren.

Dit project is in lijn met SDG 11 (Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam)

Leuke dingen met elkaar doen is in deze COVID-tijd een uitdaging, maar waar een wil is, is bij Alembo’ers ook altijd een weg. In de buitenlucht samen eropuit gaan, elkaar anders leren kennen en hele leuke feitjes over Paramaribo ontdekken is dan ook een hele toffe sociale activiteit gebleken. Tijdens de stadswandelingen zijn we begeleid door inspirerende gidsen, voor wie onze stad, onze cultuur en de geschiedenis geen geheimen meer kennen. Super gezellig en heel leerzaam!

Young Professionals Cafe – YPCafe – nodigt jongvolwassenen (en alle anderen) die open staan ​​voor innovatie, diversiteit, creativiteit en ambitie uit om een drankje te pakken en te genieten van gezonde soulfood onder de open lucht en betoverende sterrennachten van Suriname.

YPCafe faciliteert young professionals in hun professionele, creatieve en levensdoelen door evenementen te organiseren rond hun drie pijlers Visie, Netwerken en Ondernemerschap.

Alembo heeft hier niet alleen een financiële bijdrage geleverd, maar heeft ook een team van young professionals beschikbaar gemaakt die voor de opzet hebben gezorgd en voor de wekelijkse evenementen.

Dit project is in lijn met SDG 4 (Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen), SDG 8 (Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen). En SDG 11 (Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam)

Klik hier om hun website te bezoeken.