Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Voor ons betekent MVO het op harmonieuze wijze verbinden van mensen, maatschappij en ondernemen.  Wij zijn op dit moment bezig om gecertificeerd te worden door Keurmerk Nederland en hierbij het MVO keurmerk conform ISO 26000 te behalen. Hierbij wordt het ‘Triple Bottom Line’ (People, Planet, Profit) concept van John Elkington gecombineerd met de NEN-ISO 26000 richtlijn voor maatschappelijke verantwoordelijkheid. Deze richtlijn gaat uit van de volgende 7 principes:

 1. Accountability (verantwoordelijkheid nemen en verantwoording afleggen)
 2. Transparantie
 3. Ethisch gedrag
 4. Respect voor stakeholderbelangen
 5. Respect voor wet- en regelgeving
 6. Respect voor internationale gedragsnormen
 7. Respect voor mensenrechten

Deze principes zijn diepgeworteld in onze bedrijfsvoering en onze bedrijfscultuur, vormgegeven door het Triple Bottom Line framework.

People

Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich veilig en gehoord voelt. Dit vertaalt zich in waardering en eerlijke lonen voor al onze medewerkers. Ook betalen wij ons team in euro’s zodat zij verzekerd zijn van een stabiel inkomen.

Binnen onze organisatie voeren wij een vooruitstrevend beleid op het gebied van geslacht, leeftijd, godsdienst, seksuele voorkeur en beperkingen. Tijdens de sollicitatieprocedure wordt er alleen gekeken naar de mate van geschiktheid voor de functie en de organisatie. Voor ons is diversiteit juist uitermate van belang voor de kwaliteit van onze diensten. Daarnaast stimuleren wij positief gedrag door workshops over roddelen en omgaan met flirten in de werkomgeving te organiseren. Op deze manier wordt er vanaf dag 1 een veilige omgeving gecreëerd, waarin iedereen op een vrije en professionele manier met elkaar om kan gaan.

‘Werkgeluk’ staat centraal in onze manier van werken. Dit houdt in dat het werk een ‘purpose’ heeft, een betekenis of toegevoegde waarde. Daarnaast bestaat de ‘flow’, of balans, tussen resultaten boeken en jezelf positief blijven ontwikkelen. Om deze persoonlijke ontwikkeling te stimuleren is er binnen ons Performance Management Systeem voor elke medewerker een opleidings- en trainingsbudget. Op deze manier willen wij iedereen de kans en de mogelijkheid geven te blijven groeien en ontwikkelen.

Naast persoonlijke ontwikkeling en een veilige individuele positie wordt er ook aandacht besteed aan het ‘fun & friendship’ component van werkgeluk. Een goede werkrelatie met collega’s draagt bij aan een leuke en prettige werksfeer. En we weten maar al te goed hoe motiverend een prettige werksfeer kan zijn!

Werkgeluk is volledig in onze manier van werken, bedrijfsvoering en bedrijfscultuur geïntegreerd. Dit begint bij de sollicitatieprocedure en vloeit voort in alles wat we doen: van een grote variëteit aan trainingen, tot events, de kantoorinrichting en de manier waarop we met elkaar omgaan.

Planet

Wij zijn graag goed voor onze mensen en voor de wereld om ons heen. Om een positieve impact op onze leefomgeving te bewerkstelligen zijn wij plastic bewust (plastic afval zoals plastic flessen brengen wij naar een recyclingbedrijf), hebben wij genoeg herbruikbare bekers en glazen voor iedere werknemer en gebruiken we milieuvriendelijk bestek.

Naast een bewuste “plastic en afval mindset” zijn wij ook DigiSmart en DigiFast! Dit houdt in dat wij zo veel mogelijk werken met computers en zo min mogelijk papier gebruiken. Ook op deze manier proberen we onze ecologische voetafdruk als bedrijf zo klein mogelijk te houden. Ons gebouw is verder volledig voorzien van duurzame verlichting en airconditioning; en wat betreft de inrichting wordt zoveel mogelijk gelet op hergebruik van materialen.

Profit

Wij scheppen economische waarde door verschillende producten en diensten van de hoogste kwaliteit aan te bieden aan onze klanten. Dit is de belangrijkste voorwaarde van het ‘Triple Bottom Line’ gedachtegoed: zonder profit kan er niet in mooie, nieuwe en duurzame maatregelen worden geïnvesteerd.

Jaarlijks besteden wij 1% van onze omzet in tijd en geld aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.
In 2020 gaat onze aandacht uit naar de volgende projecten:

 • Villa Zapakara, het Surinaamse (kinder)museum, ondersteunen wij o.a. bij het opzetten van het FabLab Junior; 
 • Bromki Dyari, een project voor kinderen van 6 tot 16, die de kans krijgen om op het gebied van cultuur, sport en ICT les te krijgen van echte professionals, waaronder Alembo’ers;
 • Un Birti, een samenwerking tussen bedrijven uit onze buurt, die zich graag belangeloos inzetten voor hun woon- en werkomgeving, waarmee we met vereende krachten diverse activiteiten organiseren, waaronder een sportdag;
 • “Be DigiSmart”, onderdeel van de ontwikkeling van 21st century skills in Suriname, waaraan we inhoud geven door onder andere jaarlijks een Nationale Typwedstrijd te organiseren. 

We hebben het MVO Keurmerk behaald!

In de afgelopen 2 jaar heeft Alembo bewust gewerkt aan maatschappelijke betrokken en verantwoord ondernemen. We gaan hierbij uit van 3 thema’s: People, Profit en Planet; en deze relateren aan de normen van ISO 26000. Wij hebben ervoor gekozen om hier nog een dimensie aan toe te voegen: betrokkenheid bij de maatschappelijke projecten linken aan de talenten van onze medewerkers. Op deze manier hebben we constructief kunnen bijdragen aan: MuseumN8, Museum Villa Zapakara – FabLab Junior, Bromki Dyari (naschools educatieprogramma voor kinderen) en Un Birti (buurtsamenwerking).

MVO-Keurmerk Nederland heeft op 8 april jl. de audit online uitgevoerd, een passende oplossing in deze COVID-19 periode. Deze toetsing is belangrijk voor ons, dus we zijn blij een 8.3 te hebben gekregen. Een mooi cijfer en een goede motivatie om ons nog verder te verbeteren.

Landelijke Typewedstrijd

Alembo draagt graag bij aan de digitale ontwikkeling van haar medewerkers én van de Surinaamse samenleving. Ieder jaar organiseerden we daarom voor onze medewerkers al een interne typewedstrijd (Fast Fingers) en in 2019 hebben we besloten om deelname aan deze wedstrijd voor iedereen mogelijk te maken. Met een nieuw concept en een nieuwe typetool hebben we in augustus alle Surinamers een week lang de tijd gegeven om mee te doen aan de voorronde van de allereerste Landelijke Typewedstrijd en honderden mensen hebben hier gehoor aan gegeven. Een wedstrijd sluit je natuurlijk af met een winnaar, daarom hebben we op 24 augustus de grote finale georganiseerd. Nieuwsgierig naar het verloop van de finale en de uiteindelijke winnaar? Check de video!

Villa Zapakara

Bij Alembo steken we met alle liefde onze tijd en energie in ons maatschappelijk betrokken ondernemerschap.

Helemaal als het om zulke leuke projecten als de heropening van Villa Zapakara gaat! Voor de nieuwe tentoonstelling Sranan Krakti heeft een team Alembo’ers geholpen met allerlei leuke, leerzame en soms gewoon nodige klusjes. En tijdens de opening op 30 maart 2019 waren we er natuurlijk ook bij.

Sranan Krakti neemt je mee op avontuur, waarbij je de kracht in jezelf, de natuur, het land en de cultuur leert ontdekken. Ga het vooral zelf ervaren, want bij Villa Zapakara ontdek je de wereld!

Un Birti

Un Birti is uit de startblokken! Op 7 april 2019 hebben we onze gezamenlijke Sport-, Spel- en Dansdag gehouden en dat was een groot succes!

Nationaal Herbarium Suriname

Planten hebben een hele belangrijke functie in ons leven; denk maar eens aan zuurstof, voeding en medicatie. Het is daarom heel belangrijk om zoveel mogelijk te leren van en over deze natuurschatten en daarom worden over de hele wereld al eeuwenlang plantgegevens bewaard in zogeheten herbaria.

Het digitale tijdperk waarin we nu leven biedt ons de mogelijkheid om deze plantenarchieven te digitaliseren en op te slaan in een database, zodat deze gegevens veel toegankelijker worden. Bij Alembo voeren wij, voor klanten over de hele wereld, een belangrijk deel van dit proces uit. En nu hebben we dat, vanuit maatschappelijk betrokken ondernemerschap, ook voor ons eigen Nationaal Herbarium Suriname gedaan.

Bekijk de video om te zien hoe deze samenwerking tot stand is gekomen en hoe het proces om een digitaal plantenarchief te creëren in zijn werk gaat. Team Herbaria laat het je graag zien.