Bezoek Natin studenten 1e jaars ICT-richting

Op donderdag 29 juni jl. heeft Alembo in kader van gastcollega’s de 1ste jaars NATIN- ICT studenten op locatie ontvangen. Onze doelen waren de studenten inzicht te geven in het belang van ICT binnen de Business en mogelijkheden te laten zien van de beide studierichtingen Netwerkbeheer en webdevelopment. De studenten kregen eerst een presentatie door o.a. oud Natin studenten die nu als webdeveloper of netwerkbeheer bij Alembo werken. Zij vertelden o.a. over de applicaties die ze hebben gebouwd voor Alembo en hoe ze te werk zijn gaan.

Daarna hebben de studenten deelgenomen aan een wedstrijd waar er gemeten werd hoe snel ze gegevens in de DETA-applicatie konden invoeren. De 7 snelste studenten ontvingen elk een presentje. Wij hebben het ontzettend leuk gevonden om ervaringen en kennis te mogen delen. De groep hebben wij ervaren als leergierig en enthousiast. Het was een succesvolle dag!