Alembo voor een betere toekomst…

 

…met Vrienden van de Surinaamse Atletiek en Kansrijk Suriname

VriendenvanDe Stichting Vrienden van de Surinaamse Atletiek wil de sport en het onderwijs in Suriname op alle mogelijke manieren ondersteunen. Door ook kinderen in kansarme wijken een paar keer per week sport en spel en niet te vergeten iets te eten en te drinken aan te bieden, genieten zij van sport en spel. Alembo ondersteunt de Stichting Vrienden van de Surinaamse Atletiek in het bereiken van haar doelen. Sponsoring vindt plaats door het laten bouwen en onderhouden van de website, inzamelen van geld en middelen en onderhouden van een sportveld. We geloven dat kinderen die sport bedrijven beter met elkaar omgaan en beter kunnen samenwerken.

Sunny Point en hiphoplessen

hiphop Stichting Kansrijk Suriname helpt kinderen en volwassenen in Suriname met het verbeteren van hun toekomst, die dit niet op eigen kracht kunnen doen. Een van de projecten die Kansrijk Suriname helpt is Sunny Point. Sunny Point, een grote wijk, 15 kilometer buiten Paramaribo en werd gebouwd ten tijde van de binnenlandse oorlog (1986-1992). Mensen die uit noodzaak uit het binnenland moesten vluchten hebben Sunny Point ‘toegeëigend’ in de huizen die nog niet infrastructuur ready waren. Momenteel wordt er vanuit de overheid in Suriname niet veel aandacht besteed aan Sunny Point, een reden voor Stichting Kansrijk Suriname om dit wel te doen. Er wonen nu een paar duizend mensen, op veel plaatsen is er geen waterleiding, weinig werkgelegenheid, toename van criminaliteit en veel kinderen waar niets voor te doen is. Stichting Kansrijk Suriname wil de kinderen en jeugd van Sunny Point voorzieningen aanbieden op het gebied van sport, muziek en theater. Vanaf 13 juli worden er wekelijkse hiphoplessen georganiseerd voor de jeugd van 12-18 jaar op de MULO-school. Alembo sponsort deze lessen.

Steve Job schoolproject

Vriendenvan Het Steve Job schoolproject heeft als doel om door ICT het onderwijs te veranderen en verbeteren. De slagingskans van leerlingen in het binnenland (Gujaba) is voor een MULO toelatingsexamen maar 7%. Het project is een proef om door de combinatie van onderwijs en ICT voor meer kansen en perspectief te zorgen. De lagere school van Gujaba is van 50 iPads voorzien. Maurice de Hond, één van de initiatiefnemers van het Steve Jobs schoolproject, heeft samen met Xando (Apple distributeur) de 50 iPads gefinancieerd. Op de iPads staan apps, zoals de Rekentuin en Muiswerk die het rekenonderwijs extra ondersteunen. Alembo zorgt voor de technische ondersteuning en verwerking van de opgaven. Telesur regelt de wifi en Unicef zorgt voor de stroom via zonnepanelen. Per 1 november wordt er gestart met het rekenonderwijs in de zesde klas met de iPads.

Sunny Point en Bun Kopu Serie

Vriendenvan

Stichting Kansrijk Suriname is gestart met het verkopen van tweedehands kleding (Bon Kopu). Voor heel weinig geld, kunnen de bewoners van Sunny Point aan kleding komen, waardoor men wat extra inkomen overhoudt. De eerste Bun Kopu Serie was een waar succes en is er veel verkocht. Na het succes van de eerste Bun Kopu Serie wordt 31 oktober aanstaande een tweede Bun Kopu Serie gehouden. Het verdiende geld gaat naar de bouw van een keuken. Ook het versturen van kleding, boeken of kleine spulletjes vanuit Nederland voor dit doel kan eenvoudig geregeld worden. Alembo helpt op vrijwillige basis mee aan dit project. Voor meer informatie kijk op facebookpagina van Stichting Kansrijk-Suriname.

Interesse in de lopende projecten van Stichting Kansrijk Suriname, kijk dan op www.kansrijksuriname.org/over-kansrijk-suriname.