Alembo ISO 9001-2015 certificering

Per 1 december jl. heeft Alembo N.V. als een van de eerste organisaties in Suriname het certificaat gekregen van KIWA voor de norm ISO 9001-2015. Met deze nieuwe certificering bevestigt Alembo haar professionele aanpak en de hoge kwaliteit van haar diensten. Dit is ook merkbaar in onze hoge klanttevredenheid scores en groei van de organisatie.

Onze medewerkers, gevraagd naar hun mening over deze certificering, geven aan dat het geen grote verandering was omdat wij al procesmatig werkten. Standaardisatie zoals het werken met werkinstructies, Planningen & Realisaties, Kwaliteitsplan, Calamiteitenplan en Logboeken is bij ons al genormaliseerd en hiermee een gewone werkwijze. Zij bevestigen wel allemaal dat procesmatig denken en werken veel duidelijkheid geeft over de werkwijze. Wat wel vernieuwend is, is het risico denken en de impact van een risico. Wat kan er fout of anders gaan en hoe voorkomen we dit om toch het beoogde resultaat te behalen?

Door een gezonde mate van standaardisatie in de werkprocessen kunnen we snel als team grotere klantopdrachten uitvoeren. We weten van elkaar wat we moeten doen en kunnen goed omgaan met afwijkingen in de workload en of formatieplanning. Zo kunnen we samen op een plezierige wijze nieuwe uitdagingen aangaan, uiteraard blijven we leren.

Met de certificerintg ISO 9001-2015 is ons commitment voor het leveren van de hoge kwaliteit aan onze klanten door onze werkwijze bevestigd!